فروش 10 اسفند 1395

شخصیت شناسی (مدل DISC)

 

شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی " نقاب و ماسک" است، گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که "شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد". شخصیت به همه خصلت ها و ویژگی هایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلت ها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود، وجهه نظرها، طرز فکر و بسیاری عادات دانست.

مدل رفتاری دیسک (DISC) که به عنوان "مدل رفتاری برتر" شناخته می شود، یکی از معتبرترین ابزارهای رفتار شناسی در جهان است. DISC استاندارد یا زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز رفتاری افراد و پیش بینی رفتارهایی که به طور معمول از آنان مشاهده می شود. اطلاعات کسب شده بر اساس مدل DISC کمک می کند تا با دانستن این که افراد چه تمایلات فکری دارند و زبان بدن آنها چگونه است، بتوان مدل رفتاری ایشان را حدس زد و بهتر با آنان رابطه برقرار کرد.

بر اساس مدل DISC چهار بُعد رفتاری وجود دارد که می توان افراد را بر اساس آن طبقه بندی نمود. هر چهار بُعد رفتاری با شدت و ضعفی متفاوت در همه افراد مشاهده می شوند، اما هر فرد یک بُعد یا چند بُعد غالب رفتاری دارد که معمولا طبق آن نسبت به محیط پیرامون خود واکنش نشان می دهد. هر یک از افراد مقداری از ویژگی ها را دارا هستند و این یکی از مزایای مدل DISC می باشد. هیچ شخصی به طور کامل ‏D، ‏I، ‏S یا C نیست، بلکه هر فردی ترکیبی از این چهار بُعد را کم و بیش دارد. بُعد اصلی رفتاری فرد بُعدی است که میزان آن از بقیه بیشتر بوده و با یکی از این چهار حرف شناخته می شود، اما ممکن است سایر ابعاد را نیز بالاتر از حد متوسط داشته باشد.

ابزار مدیریتیDISC   به مدیران سازمان كمك می‌نماید تا بتوانند رفتار خود و سایر افراد را شناسایی نموده و در جهت بهبود روابط در قالب تیم های کاری، رابطه با همکاران و سرپرستان و دیگر روابط درون و برون سازمانی قرار گیرند.  

ابزارDISC گـزارش‌هـایی را ارائـه می‌نمـاید كه نـه تنها رفتارهای منحصربه‌ فرد شخص را ‌شناسایی می‌نماید، بلكه وی را در تغییر رفتارهای خود در شرایط مختلف به گونه‌ای راهنمایی می‌كند كه در ارتباط با دیگران به موفقیت بیشتری نایل گردد.

 

تیپ شخصیتی D  (Dominance):

 به معنای تسلط یا نفوذ (افراد قرمز)

ویژگی های این افراد:

خودمحور، رک، پرجرات، ماجراجو، مطمئن به خود، اهل رقابت، قوی و نافذ، خطرپذیر و سریع الفکر.

تمایلات این افراد:

حصول نتیجه در اسرع وقت، اتخاذ تصمیم در اسرع وقت، جویا شدن از وضع موجود، کسب قدرت، اتخاذ تصمیم در اسرع وقت، جویا شدن از وضع موجود، کسب قدرت، چالش پذیری و مقابله با مشکلات، مدیریت نمودن مشکلات و حل مشکلات.

محیط های مطلوب این افراد:

اقتدار و اختیار داشته باشد، کنترل و نظارت نباشد، شهرت ، اعتبار و چالش داشته باشد، جواب ها رُک و صریح بیان شوند، فرصت هایی برای ایجاد دستاوردهای فردی وجود داشته باشد، گستره وسیع عملیاتی وجود داشته باشد، فرصت هایی برای پیشرفت فراهم باشد، و فعالیت های جدید و متنوع زیادی باشد.

خصوصیات اشخاص مورد نیاز این افراد:

نظرات موافق و مخالف را بسنجند، خطر را در نظر گیرند و محاسبه کنند، قبل از تصمیم گیری آنرا بسنجند، جانب احتیاط را داشته باشند، یک محیط قابل پیش بینی طرح ریزی کنند،  نیازهای دیگران را شناسایی کنند و به دنبال واقعیات باشند.

برای موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند که:

کارهای سخت به آنها واگذار شود، هر از گاهی شوک هایی را دریافت کنند، گروه آنها را بشناسد، از عوامل باز دارنده موجود آگاه شوند، فنون و روش ها را بر اساس تجربیات عملی پایه گذاری کنند، درک کنند دیگران به آنها نیاز دارند و دلایل خود را برای نتایج بیان کنند

 

تیپ شخصیتی I :(Influence) 

به معنای تاثیر گذاری  (افراد زرد)

ویژگی های این افراد:

شاد و سرزنده، معاشرتی، تاثیر گذار، دوست داشتنی، اجتماعی، بخشنده، باوقار، قانع کننده و با حسن نیت.

تمایلات این افراد:

تماس با مردم، سرگم کردن مردم، داشتن نگاه خوش بینانه به افراد و شرایط، ایجاد محیطی با انگیزه، ایجاد شور و شوق، ایجاد تاثیرات مطلوب، بلیغ و فصیح بودن و مشارکت در گروه.

محیط های مطلوب این افراد:

شناخت اجتماعی و عامه پسند وجود داشته باشد، محیط فارغ از کنترل و پرداختن به جزئیات باشد و همچنین فرصت هایی جهت بیان پیشنهادات باشد، آزادی بیان وجود داشته باشد، ارتباطات دموکراتیک و مردمی باشد، فرصت هایی برای مربی گری و مشاوره باشد، شناخت عمومی از توانایی ها باشد و شرایط کاری مطلوب حاکم باشد.

خصوصیات اشخاص مورد نیاز این افراد:

روی کارها تمرکز کنند، ترجیح دهند به جای افراد با عوامل سرو کار داشته باشند، برای صداقت احترام قائل شوند، رُک و صریح سخن بگویند، دنبال واقعیات باشند، روش های نظام مند را توسعه دهند، کار را شخصا تا پایان تعقیب نمایند و دارای رویکرد منطقی باشند.

برای موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند که:

تصمیمات هدفمند بگیرند، اولویتها و ضرب العجلها را در نظر بگیرند، واقع بینانه تر افراد را ارزیابی نمایند، از تجربه عملی مدیریت استفاده کنند، اگر D پایین دارند با افراد، قاطع تر برخورد نمایند و اگر D یا S پایین دارند زمان را کنترل کنند.

 

تیپ شخصیتی S  (Steadiness):

به معنای ثبات (افراد سبز)

 ویژگی های این افراد:

صبور، وفادار، آرام، خشنود، راحت، تودار، سنجیده، خوش برخورد، خونگرم.

تمایلات این افراد:

انجام امور با آهنگی ثابت و قابل پیش بینی، دارای صبر و شکیبایی، گسترش مهارت های خاص، کمک به دیگران، وفاداری، شنونده ای خوب، کنار آمدن با افراد هیجان زده، ایجاد محیط کاری هماهنگ و با ثبات.

محیط های مطلوب این افراد:

شرایط موجود حفظ شود مگر آنکه دلایلی برای تغیر وجود داشته باشد، روال روزمره و قابل پیش بینی حاکم باشد، عملکردشان مقبول واقع شود، حداقل اشتباه را داشته باشند، از افراد خالصانه قدردانی شود، گروهی آنها را بشناسند، روند کار استاندارد باشد، برخوردها و درگیری ها کم باشد.

خصوصیات اشخاص موردنیاز این افراد:

واکنش سریع در برابر تغیرات غیر مترقبه نشان دهند، نسبت به ایرادات وظایف محوله واکنش نشان می دهند، در بیش از یک مورد از مسائل درگیر باشند، خود ارتقاء باشند، جهت تغییرات به دیگران فشار آورند، در محیط غیر قابل پیش بینی به راحتی کار کنند، در اولویت بندی کارها کمک نمایند، در روش های کاری منعطف باشند.

برای موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند که:

قبل از تغییرات با شرایط همراه شوند، به ارزش فرد اعتبار داده شوند، بدانند تلاش شخصی به چه میزان در تلاش گروهی سهیم است، همکارانی با شایستگی ها و صداقت مشابه داشته باشند، خلاقیتشان مورد تشویق قرار گیرد.

 

تیپ شخصیتی C (Conscientious):

به معنی وظیفه شناسی  ( یا افراد آبی)

ویژگی های این افراد:

کمال گرا، دقیق، حقیقت جو، نظام مند، آداب دان، دارای استانداردهای بالا، تحلیل گر، حساس، جا افتاده

تمایلات این افراد:

پایبندی به دستورالعمل های کلیدی و استانداردها، تمرکز بر جزئیات کلیدی، تحلیل گرانه فکر کردن، ارزیابی عقاید موافق و مخالف، سیاستمدارانه رفتار کردن با مردم، بکارگیری رویکردهای هوشمندانه و غیر مستقیم در برخورد ها و درگیری ها، کنترل بر انجام دقیق امور، تحلیل منتقدانه کارها، بکارگیری روش های نظام مند جهت شرایط و فعالیت های گوناگون.

محیط های مطلوب این افراد:

انتظارات از عملکرد آنان به وضوح تعیین شده باشد، کیفیت و دقت اهمیت داشته باشد، جو فعال و جدی حاکم باشد، فرصت هایی برای نشان دادن مهارت ها موجود باشد، عواملی که روی عملکرد آنها تاثیر می گذارد کنترل شود، فرصت برای پرسیدن "چراها" فراهم گردد و شناخت مهارتها و دستاوردها عملی باشد.

خصوصیات اشخاص مورد نیازاین افراد:

کارهای مهم را واگذار کنند،سریع تصمیم گیرند،از خط مشی ها فقط به عنوان رهنمود استفاده کنند،با مخالفتها مصالحه کنند،شغلهای فاقد محبوبیت را مشخص کنند،مباحثات را شروع و آنرا پیش برند،افراد را به کار گروهی ترغیب کنند

برای موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند که:

با دقت برنامه ریزی کنند، اهداف و توضیحات کار محوله را دقیق بدانند، برنامه ریزی جهت ارزیابی عملکردشان داشته باشند، بازخورد اختصاصی را از عملکرد خویش دریافت کنند، به ارزش های فردی به اندازه میزان دستاوردهایشان احترام گذارند، میزان تحملشان را در برخوردها و درگیرها بالا ببرند.

درباره ما

بنیاد نخبگان تجارت

شماره تماس: 2-03537249991

فکس: 03537249991

آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید