خانه / دوره های MBA

دوره های MBA

اهمیت 𝓜𝓑𝓐

𝓜𝓑𝓐 چیست؟ MBA یا مدیریت ارشد کسب و کار در حدود ۱۰۰ سال پیش بوجود امد. به صورت خلاصه دوره های MBA برای مدیران جه𝓜𝓑𝓐 چیست؟ MBA یا مدیریت ارشد کسب و کار در حدود ۱۰۰ سال پیش بوجود امد. به صورت خلاصه دوره های MBA برای مدیران جهت افزایش …

بیشتر بخوانید »