تاریخچه    :

بنیاد نخبگان تجارت با هدف ارائه خدمات حرفه ای مشاوره مدیریت و ترویج نگرش و مهارتهای حرفه ای مدیریت در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را اغاز نمود . تیم کاری بنیاد نخبگان،نگرش هایی که باعث موفقیت کسب و کار می شود را در قالب راهکارهای علمی و اجرایی به سازمان ها ارائه می کند تا در مسیر رقابتی شدن با موفقیت به پیش بوند

 

از جمله چند نمونه از فعالیت های اصلی بنیاد نخبگان تجارت :

 1. برگزاری دوره های MBA ( مدیریت ارشد کسب و کار )
 2. برگزاری دوره های مهندسی فروش
 3. تیم سازی و تشکیل سازمان فروش برای مجموعه ها
 4. تغییر در فعالیت های درون سازمان به صورت کاملا حرفه ای توسط بهترین مشاوران فروش

در فضای رقابتی عصر حاضر با توجه به چالش پیش روی سازمانها در افزایش نیاز به مدیران کارکنان توانمند و شایسته، بنیاد نخبگان تجارت بر آن شد تا با اضافه کردن متخصصان و مشاوران منابع انسانی با بکارگیری از شیوه های نوین روش های اثربخش  و کارا در جذب، نگهداشت و توسعه ی قابلیت های کارکنان بتوانند شایستگی های سرمایه انسانی مستعد خود را شناسایی کنند به توسعه آن بپردازند.

از این رو کانون ارزیابی و توسعه ایران،با هدف بهره وری و توسعه منابع انسانی آغاز نمود.

بی شک مهمترین مزیت رقابتی سازمانها در دنیای تغییرات سرسام آور  امروزی داشتن عامل انسانی شایسته و متفاوت  می باشد.
این مهم ترین عامل استراتژتک است که به راحتی قابل تقلید کردن نیست  ومی تواندباعث موفقیت و توسعه پایدار سازمانها گردد. لذا موفقیت سازمان ها وابسته به توسعه منابع انسانی می باشد وتوسعه منابع انسانی در هر سازمان حتی در هرکشوری بدون درک  و کشف قابلیت ها،توانمندی ها  وشایستگی های این سرمایه عظیم  وبالقوه میسر نخواهد شد.

کانون ارزیابی و توسعه ایران ضمن شناسایی شایستگی های کلیدی و بارز سازمان ها،تلاش کرده است تا انها را توسعه و در همین راستا توسعه منابع  انسانی را پایه و  اساس مدل شایستگی خود مدنظر قرارداده است .بدین منظور طراحی مد الگوهایی که بتواند با توسعه ی شایستگی های مدیران منابع انسانی، پاسخگوی نیازهای مختلت سازمان  ها در شرایط متلاطم امروزی باشد، ضرورت می یابد.

 

فعالیت های کانون :

 1. ارائه خدمات مشاوره استراتژی و مهندسی مجدد سازمانی
 2. ارائه خدمات مشاوره ای عملیاتی و تخصص
 3. فرهنگسازی و توانمندسازی تیم مدیربتی  و کارشناسی مشتریان
 4. برگزاری سمینارهای آموزشی و عمومی تخصصی در حوزه مدیریت استراتژی
 5. مشاوره منابع انسانی
 6. استعدادیابی (بررسی کانون ارزیابی و معرفی نیرو)
 7. آموزش های مهارت محور

مشاورین کانون ، متخصص در پیاده سازی نظام های نوین منابع انسانی در شرکت های مختلف هستند. تا به امروز حداقل ۲۰ شرکت از خدمات بنیاد نخبگان تجارت  و کانون ارزیابی توسعه ایران استفادد نموده اند. کانون ارزیابی توسعه ایران بیش از۱۰۰۰ نفر را طی ۶۰۰۰ ساعت آموزش ، توسعه داده و مفتخر است که تعداد بیشماری از استعدادهای ایرانی را در شرکت های معتبر به کار گمارده است .
طراحی، تدوین و بهینه سازی نظامهایی چون، جذب و استخدام، توسعه کارکنان، مدیریت عملکر مبتنی بر هدف، مدیریت استعدادها،جانشین پروری و طراحی ساختار سازمانی تخصص اصلی کانون ارزیابی  و توسعه ایران است.

کانون ارزیابی و توسعه ایران یکی از شرکت های اصلی مشاوره مدیریت در ایران است. در کانون با مدیران و متخصصان برتر همکاری می شود تا به آنها در گرفتن تصمیمات بهتر، تحقق این تصمیمات و دستیابی به موفقیت متداوم  و مطلوب یاری رسانی گردد. مشاورین کانون تلاش خود را به کار بسته اند تا نتایج  بهتری برای مشتریان حاصل شود؛ نتاتجی که فراتر از امور مالی هستند به طور منحصر به فردی خاص، عملی، کل نگر ومتداومند.