ارزش های ما

شایستگی

اساس بنیاد بر اساس شایستگی سالاری  وانتخاب افراد مناسب برای شغل مناسب بوده و همواره بر انتخاب نیروی شایسته تاکید داشته و دارد.

پشت کار

گروه ما با توجه به این اصل که “اب با پشتکار خود سنگ را سوراخ میکند و نه با قدرت خود” همواره در تمامی مسائل پشتکار را از لوازم مهم برای رسیدن به موفقیت میداند.

راندمان

بنیاد با توجه به اصل کلی بقا همواره در پی کاهش هزینه و افزایش بهره وری که نتیجه ی ان افزایش راندمان و سود خالص است بوده و است.

کیفیت

گروه ما با توجه به کیفیت خدمات خود همواره در پی افزایش کیفیت خدمات و محصولات خود بوده و همواره به این اصل مهم هر مجموعه نظام مند توجه خاصی داشته و دارد.

اولویت بنیاد نخبگان تجارت استخدام افراد واجد شرایط براساس توانایی های انها و شایستگی سالاری است.

درباره بنیاد

یاد دادن مهارت های مدیریت , ارتباطات و رهبری و سازگاری , با توجه به تخصصی بودن مدیریت ورهبری و نیاز به مهارت های ان که با تحقق این موارد در یک سازمان باعث چرخش چرخ اقتصادایجاد اشتغال و شادابی جامعه می شود و سود حاصل از اموزش در امور خیریه هزینه خواهد شد. که برای محقق شدن این امر بنیاد نخبگان تجارت اهداف خود را بر سه رکن قرار داده که این سه رکن عبارت اند از :

  • اموزش مدیریت و رهبری
  • مشاوره جهت شناسایی اینده کسب و کار  و تجزیه و تحلیل کسب و کارشما و هدایت و اجرای فرایند های مدیریت و فروش
  • برند سازی و فروش مستقیم برای کسب درامد غیرفعال برای اعضای بنیاد
تجربه ما

بنیاد نخبگان تجارت با چندین سال سابقه در زمینه مشاوره ی کسب و کارهای کوچک و بزرگ و با تکیه بر مفهوم معامله ی  برد-برد و با مشاوران با تجربه شما را در مسیر پر پیچ و خم کسب و کارتان همراهی میکند.

>مشاوره
طراحی
بازاریابی

بنیاد نخبگان تجارت

array ( 
'main_heading' => 'بنیاد نخبگان تجارت',
'main_heading_color' => '#3bd3b5',
'alignment' => 'left',
'main_heading_font_size' => 'desktop:20px;',
'main_heading_line_height' => 'desktop:30px;',
'main_heading_margin' => 'margin-bottom:20px;',
'main_heading_style' => 'font-weight:bold;',
)

مدیران و استادان بنیاد با حضور در مجموعه کسب  وکار شما به صورت شهودی به کسب  و کار شما پیوسته و امور را به روزرسانی کرده و نتایج را به شما اطلاع رسانی میکنند.

array ( 
'btn_title' => 'تماس با ما',
'btn_link' => 'url:http%3A%2F%2Fwbiz.ir%2F%3Fpage_id%3D15129|||',
'btn_size' => 'ubtn-custom',
'btn_width' => '135',
'btn_height' => '45',
'btn_padding_top' => '5',
'btn_title_color' => '#3bd3b5',
'btn_bg_color' => '#ffffff',
'btn_hover' => 'ubtn-top-bg',
'btn_bg_color_hover' => '#ffffff',
'btn_title_color_hover' => '#3bd3b5',
'icon' => 'Defaults-paper-plane-o',
'icon_size' => '20',
'icon_color' => '#3bd3b5',
'btn_icon_pos' => 'ubtn-sep-icon-bottom-push',
'btn_border_style' => 'solid',
'btn_color_border' => '#3bd3b5',
'btn_color_border_hover' => '#3bd3b5',
'btn_border_size' => '3',
'btn_radius' => '30',
'el_class' => 'color-title',
'btn_font_style' => 'font-weight:bold;',
'btn_font_size' => 'desktop:14px;',
'btn_line_height' => 'desktop:24px;',
'btn_font_family' => 'font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700',
'css_adv_btn' => '.vc_custom_1567319251507{margin-left: 25px !important;}',
)
null
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon' => 'none',
'icon_img' => 'id^15462|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-06.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-06|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_size' => '32',
'icon_color' => '#333',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_color_bg' => '#ffffff',
'icon_color_border' => '#333333',
'icon_border_style' => '',
'icon_border_size' => '1',
'icon_border_radius' => '500',
'icon_border_spacing' => '40',
'icon_animation' => '',
)

کلاس های اموزشی

بنیاد در راستای ارتقا سطح کسب و کارها برای کارکنان و افراد  شما کلاس های اموزشی برگزار کرده و باعث ارتقای محیط کاری شما می شود.
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon_img' => 'id^15462|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-06.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-06|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_border_spacing' => '40',
'title' => 'کلاس های اموزشی',
'pos' => 'left',
'el_class' => 'accent-icon-bg',
'title_font_style' => 'font-weight:bold;',
'desc_font_style' => 'font-weight:bold;',
'title_font_size' => 'desktop:16px;',
'title_font_line_height' => 'desktop:26px;',
'css_info_box' => '.vc_custom_1567414596770{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;}',
'title_font_color' => '#000000',
'desc_font_color' => '#323232',
'content' => 'بنیاد در راستای ارتقا سطح کسب و کارها برای کارکنان و افراد  شما کلاس های اموزشی برگزار کرده و باعث ارتقای محیط کاری شما می شود.',
)
null
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon' => 'none',
'icon_img' => 'id^15464|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-05.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-05|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_size' => '32',
'icon_color' => '#333',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_color_bg' => '#ffffff',
'icon_color_border' => '#333333',
'icon_border_style' => '',
'icon_border_size' => '1',
'icon_border_radius' => '500',
'icon_border_spacing' => '40',
'icon_animation' => '',
)

بازاریابی

بنیاد با اموزش و اجرای بازاریابی روز دنیا ; محصولات شما را به مردم معرفی کرده و فروش انبوه را برای شما ممکن می سازد.
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon_img' => 'id^15464|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-05.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-05|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_border_spacing' => '40',
'title' => 'بازاریابی',
'pos' => 'left',
'el_class' => 'accent-icon-bg',
'title_font_style' => 'font-weight:bold;',
'title_font_size' => 'desktop:16px;',
'title_font_line_height' => 'desktop:26px;',
'css_info_box' => '.vc_custom_1567328409589{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;}',
'title_font_color' => '#000000',
'content' => 'بنیاد با اموزش و اجرای بازاریابی روز دنیا ; محصولات شما را به مردم معرفی کرده و فروش انبوه را برای شما ممکن می سازد.',
)
null
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon' => 'none',
'icon_img' => 'id^15463|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-04.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-04|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_size' => '32',
'icon_color' => '#333',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_color_bg' => '#ffffff',
'icon_color_border' => '#333333',
'icon_border_style' => '',
'icon_border_size' => '1',
'icon_border_radius' => '500',
'icon_border_spacing' => '40',
'icon_animation' => '',
)

فوتوگرافی

بنیاد در راستای نشان دادن محصولات شما به مشتریان از محصولات و خدمات شما عکاسی به عمل می اورد
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon_img' => 'id^15463|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-04.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-04|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_border_spacing' => '40',
'title' => 'فوتوگرافی',
'pos' => 'left',
'el_class' => 'accent-icon-bg',
'title_font_style' => 'font-weight:bold;',
'desc_font_style' => 'font-weight:bold;',
'title_font_size' => 'desktop:16px;',
'title_font_line_height' => 'desktop:26px;',
'css_info_box' => '.vc_custom_1567328425497{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;}',
'title_font_color' => '#000000',
'desc_font_color' => '#323232',
'content' => 'بنیاد در راستای نشان دادن محصولات شما به مشتریان از محصولات و خدمات شما عکاسی به عمل می اورد',
)
null
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon' => 'none',
'icon_img' => 'id^15467|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-03.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-03|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_size' => '32',
'icon_color' => '#333',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_color_bg' => '#ffffff',
'icon_color_border' => '#333333',
'icon_border_style' => '',
'icon_border_size' => '1',
'icon_border_radius' => '500',
'icon_border_spacing' => '40',
'icon_animation' => '',
)

مدیریت

اموزش مدیران به عنوان رکنی اساسی درهر مجموعه ای منجر به تغییرات اساسی در ان مجموعه می شود.
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon_img' => 'id^15467|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-03.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-03|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_border_spacing' => '40',
'title' => 'مدیریت',
'pos' => 'left',
'el_class' => 'accent-icon-bg',
'title_font_style' => 'font-weight:bold;',
'title_font_size' => 'desktop:16px;',
'title_font_line_height' => 'desktop:26px;',
'css_info_box' => '.vc_custom_1567328502941{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;}',
'desc_font_color' => '#323232',
'title_font_color' => '#000000',
'content' => 'اموزش مدیران به عنوان رکنی اساسی درهر مجموعه ای منجر به تغییرات اساسی در ان مجموعه می شود.',
)
null
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon' => 'none',
'icon_img' => 'id^15466|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-01.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-01|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_size' => '32',
'icon_color' => '#333',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_color_bg' => '#ffffff',
'icon_color_border' => '#333333',
'icon_border_style' => '',
'icon_border_size' => '1',
'icon_border_radius' => '500',
'icon_border_spacing' => '40',
'icon_animation' => '',
)

طراحی سایت

تیم IT بنیاد با طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی دامنه ی فروش شما را به تمام کشور ارتقا داده و باعث برندسازی بهتر شما می شود.
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon_img' => 'id^15466|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-01.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-01|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_border_spacing' => '40',
'title' => 'طراحی سایت',
'pos' => 'left',
'el_class' => 'accent-icon-bg',
'title_font_style' => 'font-weight:bold;',
'title_font_size' => 'desktop:16px;',
'title_font_line_height' => 'desktop:26px;',
'css_info_box' => '.vc_custom_1567328482684{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;}',
'title_font_color' => '#000000',
'content' => 'تیم IT بنیاد با طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی دامنه ی فروش شما را به تمام کشور ارتقا داده و باعث برندسازی بهتر شما می شود.',
)
null
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon' => 'none',
'icon_img' => 'id^15465|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-02.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-02|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_size' => '32',
'icon_color' => '#333',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_color_bg' => '#ffffff',
'icon_color_border' => '#333333',
'icon_border_style' => '',
'icon_border_size' => '1',
'icon_border_radius' => '500',
'icon_border_spacing' => '40',
'icon_animation' => '',
)

طراحی

تیم طراحی بنیاد با ترکیب مفاهیم روز دنیا و فرهنگ قدیمی ایرانی بهترین ها زا برای شما در سطح جهانی به ارمغان می اورد
array ( 
'icon_type' => 'custom',
'icon_img' => 'id^15465|url^http://wbiz.ir/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-1-02.png|caption^null|alt^null|title^Untitled-1-02|description^null',
'img_width' => '48',
'icon_style' => 'advanced',
'icon_border_spacing' => '40',
'title' => 'طراحی',
'pos' => 'left',
'el_class' => 'accent-icon-bg',
'title_font_style' => 'font-weight:bold;',
'desc_font_style' => 'font-weight:bold;',
'title_font_size' => 'desktop:16px;',
'title_font_line_height' => 'desktop:26px;',
'css_info_box' => '.vc_custom_1567328456823{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;}',
'title_font_color' => '#000000',
'desc_font_color' => '#323232',
'content' => 'تیم طراحی بنیاد با ترکیب مفاهیم روز دنیا و فرهنگ قدیمی ایرانی بهترین ها زا برای شما در سطح جهانی به ارمغان می اورد',
)

خدمات ما

array ( 
'main_heading' => 'خدمات ما',
'main_heading_color' => '#323232',
'alignment' => 'left',
'main_heading_font_size' => 'desktop:20px;',
'main_heading_line_height' => 'desktop:30px;',
'main_heading_margin' => 'margin-bottom:20px;',
'main_heading_style' => 'font-weight:bold;',
)

بنیاد با استاندارد های روز دنیا اقدام به اجرا یا بازسازی کسب و کار شما کرده و صفر تا صد مجموعه ی شما را پیش میبرد . هرچند تمرکز بنیاد بر اموزش مدیران است ولی تمام ابعاد شغل شما را بهتر از قبل کرده و در بازار پر تلاطم امروز به عنوان فانوسی دریایی کشتی  کسب و کار شما را بر ساحل در امدزایی پهلو میدهد

array ( 
'btn_title' => 'از ما خدمات بخواهید',
'btn_link' => 'url:http%3A%2F%2Fwbiz.ir%2F%3Fpage_id%3D15129|||',
'btn_size' => 'ubtn-custom',
'btn_width' => '135',
'btn_height' => '45',
'btn_padding_top' => '5',
'btn_title_color' => '#3bd3b5',
'btn_bg_color' => '#ffffff',
'btn_bg_color_hover' => '#ffffff',
'btn_title_color_hover' => '#ffffff',
'icon' => 'Defaults-location-arrow',
'icon_size' => '20',
'icon_color' => '#3bd3b5',
'btn_icon_pos' => 'ubtn-sep-icon-bottom-push',
'btn_border_style' => 'solid',
'btn_color_border' => '#3bd3b5',
'btn_color_border_hover' => '#3bd3b5',
'btn_border_size' => '3',
'btn_radius' => '30',
'el_class' => 'color-title',
'btn_font_style' => 'font-weight:bold;',
'btn_font_size' => 'desktop:14px;',
'btn_line_height' => 'desktop:24px;',
'btn_font_family' => 'font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700',
)

طراحی سایت

داشتن سایتی معتبر فاکتوری مهم برای هر کسب و کاری محسوب می شود.
array ( 
'main_heading' => 'طراحی سایت',
'main_heading_font_size' => 'desktop:20px;',
'main_heading_line_height' => 'desktop:30px;',
'main_heading_margin' => 'margin-bottom:5px;',
'main_heading_style' => 'font-weight:bold;',
'sub_heading_font_size' => 'desktop:14px;',
'sub_heading_line_height' => 'desktop:26px;',
'content' => 'داشتن سایتی معتبر فاکتوری مهم برای هر کسب و کاری محسوب می شود.
',
)

تبلیغات

تطبیق کسب و کار شما با اخرین روش های تبلیغات روز دنیا
array ( 
'main_heading' => 'تبلیغات',
'main_heading_font_size' => 'desktop:20px;',
'main_heading_line_height' => 'desktop:30px;',
'main_heading_margin' => 'margin-bottom:5px;',
'main_heading_style' => 'font-weight:bold;',
'sub_heading_font_size' => 'desktop:14px;',
'sub_heading_line_height' => 'desktop:26px;',
'content' => 'تطبیق کسب و کار شما با اخرین روش های تبلیغات روز دنیا',
)

نتیجه گرایی

بدست اورد نتایج و دست اوردهای قابل قبول برای کسب  و کار شما
array ( 
'main_heading' => 'نتیجه گرایی',
'main_heading_font_size' => 'desktop:20px;',
'main_heading_line_height' => 'desktop:30px;',
'main_heading_margin' => 'margin-bottom:5px;',
'main_heading_style' => 'font-weight:bold;',
'sub_heading_font_size' => 'desktop:14px;',
'sub_heading_line_height' => 'desktop:26px;',
'content' => 'بدست اورد نتایج و دست اوردهای قابل قبول برای کسب  و کار شما',
)

مشتریان ما

array ( 
'main_heading' => 'مشتریان ما',
'main_heading_color' => '#323232',
'alignment' => 'left',
'main_heading_font_size' => 'desktop:20px;',
'main_heading_line_height' => 'desktop:30px;',
'main_heading_margin' => 'margin-bottom:20px;',
'main_heading_style' => 'font-weight:bold;',
)

بنیاد نخبگان تجارت با سابقه ی طولانی و کارکردن با برند های معروف یزد و ایران همواره به رضایت مشتریان به عنوان عاملی مهم در عقد قراردادها و … توجه داشته است. لیست کوچکی از کسانی که بنیاد انهارا در مسیر پر پیچ و خم کسبو کار همراهی کرده است.

array ( 
'btn_title' => 'مشتری ما شوید',
'btn_link' => 'url:http%3A%2F%2Fwbiz.ir%2F%3Fpage_id%3D15129|||',
'btn_size' => 'ubtn-custom',
'btn_width' => '135',
'btn_height' => '45',
'btn_padding_top' => '5',
'btn_title_color' => '#3bd3b5',
'btn_bg_color' => '#ffffff',
'btn_hover' => 'ubtn-bottom-bg',
'btn_bg_color_hover' => '#ffffff',
'btn_title_color_hover' => '#ffffff',
'icon' => 'Defaults-user-plus',
'icon_size' => '20',
'icon_color' => '#3bd3b5',
'btn_icon_pos' => 'ubtn-sep-icon-right',
'btn_border_style' => 'solid',
'btn_color_border' => '#3bd3b5',
'btn_color_border_hover' => '#3bd3b5',
'btn_border_size' => '3',
'btn_radius' => '30',
'el_class' => 'color-title',
'btn_font_style' => 'font-weight:700;',
'btn_font_size' => 'desktop:14px;',
'btn_line_height' => 'desktop:24px;',
'btn_font_family' => 'font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700',
)