اولین قدم در معرفی یک کسب و کار و ایجاد هویت برای سازمان یا فزوشگاه شما با معرفی لوگوی شما همراه است . پس نیاز به لوگویی حرفه ای واجب بوده , تیم طراحی بنیاد با ترکیب سبک ایرانی و اضافه کردن اخرین ایده های روز دنیا مطابق با هدف فعالیت کسب و کار شما لوگوییی منحصر به فرد طراحی کرده و شما را در تاثیرگذاری در اولین برخورد قدرتمندتر می کند.